Autorski program wychowania przedszkolnego - Marta Leja-Brącel i Marta Kopij.

„Przedszkolaki mają moc”

Edukacja to najsilniejsza moc, dzięki której można zmieniać świat.

W naszej wieloletniej pracy byłyśmy ograniczone systemowymi rozwiązaniami, nie czułyśmy mocy edukacji. To nas zmotywowało to stworzenia programu.

Zależało nam na: relacjach, podążaniu za potrzebami dziecka, bo jak powiedział J. Dewey „Edukacja to nie przygotowanie do życia. Edukacja to samo życie”, sprawczości dzieci, samorządności i decyzyjności, jasnych zasadach i granicach, samopoznawaniu i samoregulacji, czyli wiem, co czuje/czujesz i mam narzędzia, by radzić sobie w trudnej dla mnie sytuacji (elementy Planu Daltońskiego, mediacje).

Każdy przedszkolny dzień wypełnia praktyczna wiedza, zabawa, która pomaga dzieciom zrozumieć „Dlaczego?” i „ Po co?”

Nasza wiedza nie jest „zza biurka”. Obie spędzamy sporo czasu na dywanie, wsłuchując się w potrzeby i pomysły dzieci, które traktujemy całkiem serio.
Bazujemy na fachowej literaturze z zakresu pedagogiki pozytywnej, psychologii rozwoju dziecka, neurodydaktyki oraz wiedzy zdobytej podczas kursu na University of Jyväskylä.
Autorski program wychowania przedszkolnego „Przedszkolaki mają moc” realizowany jest we wszystkich naszych placówkach. Oparty jest on o podstawę programową wychowania przedszkolnego, fiński model edukacji oraz ECEC (Early Childchood Education and Care).

Co to znaczy?

Podczas zabawy dzieci uczą się nie poprzez zadania poznawcze, ale poprzez sposób bycia, życie i postrzeganie świata. Codziennie sytuacje są dla nas przestrzenią do zabaw edukacyjnych.